Профил на организацията

logo-omep-Bulgaria-green

Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП

Клон на Световната организация по предучилищно образование ОМЕР

Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire 

Organización Mundial para la Educación Preescolare 

World Organisation for Early Childhood Education

 

Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП е неправителствена организация, структура на Световната организация ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire / World Organisation for Early Childhood Education), която има клонове в 73 страни в света.

OMEП има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild.

Целите на Българския национален комитет за предучилищно образование –ОМЕП (БНК – ОМЕП) (англ. BNC – OMEP) произтичат от целите на Световната организация, като отчитат спецификата на предучилищното образование и грижа за децата в България:

– повишаване качеството на грижата и възпитанието на децата от 0 до 8 години;

– гарантиране на благополучие за всяко дете в съответствие с местното законодателство;

– установяване на международно сътрудничество с други национални комитети и институции по подготовка на педагогическите кадри и образованието на децата;- постигане на съгласуваност в разработването на международни проекти и др.

БНК – ОМЕП има действащи комитети с колективни, индивидуални и присъединени членове, локализирани в 7 териториални области на страната.

БНК – ОМЕП е в сътрудничество с други национални неправителствени и правителствени организации:

координира дейността си с Министерство на образованието и науката, УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето, Съюза на учените в България, Синдиката на българските учители, Национална мрежа за децата и др.;

участва в конференции и форуми на Световната организация ОМЕР;

има над 30-годишна история с три етапа на развитие (1985-1991; 1991-1999; 1999-и понастоящем) в утвърждаване на идеалните си цели в името на децата.