Ръководство на БНК-ОМЕП

*  Участието в управлението и структурите на БНК-ОМЕП, както и в организирането на негови изяви, е pro bono


 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БНК-ОМЕП:

г-жа РАДКА СЛАВОВА – 1985-1991
проф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ – 1991-1999
проф. д-р ЕЛЕНА РУСИНОВА – 1999- и понастоящем

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА БНК-ОМЕП (2010-2015):

проф. д-р Елена Русинова – председател;
проф. д-р Виолета Борисова – секретар;

доц. д-р Тотко Татьозов – финанси;
доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис – проекти и комуникации;
г-жа Иванка Харбалиева – координатор.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА БНК-ОМЕП (2016-2019):

проф. д-р Елена Русинова – председател
доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис – секретар

г-жа Стефанка Балева – отговарящ за ресор „Финанси“
г-жа Иванка Харбалиева – отговарящ за ресор „Връзки с обществеността“
г-жа Ирина Дюлгерова – координатор на дейностите на регионалните комитети

 

Председатели на Регионалните комитети на БНК-ОМЕП:

г-жа Вержиния Василева (РК София)
г-жа Маруся Додова (РК Плевен)
г-жа Дина Димитрова (РК Сливен)
д-р Антоанина Чернева (РК Перник)
проф. Елена Георгиева (РК Бургас)

Координатори:

Доц. д-р Виолета Ванева (Русе)
Доц. д-р Виолета Кърцелянска (Стара Загора)

 

prof. Elena Roussinova - OMEP-Bulgaria
проф. д-р Елена Русинова – председател на БНК-ОМЕП