Членство в БНК -ОМЕП

Кандидатстващите за индивидуални (физически лица) или колективни членове (детски градини и др.) на БНК ОМЕП е необходимо:

 

– да познават и приемат Устава на БНК – ОМЕП;

– да спазват неговите основни клаузи – права и задължения, и с действията си да утвърждават авторитета на организацията;

– да се позовават на нормативните документи, съобразно Българското Законодателство и платформата на ОМЕП, като внасят свой принос в постигане качество на грижата и образованието на децата;

– да участват в реализирането на актуалните и перспективните цели на БНК-ОМЕП и предлаганите от Световната Организация – ОМЕП насоки , програми и проекти за национално и международно сътрудничество;

– да отчитат своята дейност индивидуално / колективно;

– да плащат установен членски внос, според вида на своето членство.

 

Членство в БНК ОМЕП