Публикации

  • Славова, Р. Да прегърнеш времето. С., Парадигма, 2010 (част от книгата е посветена на ОМЕП)