ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2020 – 2030 г.

Sustainable development-goals

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2020 – 2030 г. БНК-ОМЕП приема 17-те цели на ООН за глобално устойчиво развитие на обществото и разработва своя национална програма за постигането им   Основни акценти в нея са:    Създаване на платформа за споделяне [ … ]