Регионален комитет на ОМЕП – СОФИЯ

РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОМЕП – СОФИЯ

 

Регионалният комитет на ОМЕП в СОФИЯ e учреден на 06.06.2000 г. в град София като комитет на неправителственото сдружение БНК-ОМЕП, в атмосферата на новите демократични преобразувания в страната.

Създаденият комитет избира ръководство в състав: Вержиния Василева – председател, Бойка Калева – зам. председател, Стефанка Балева – касиер.

Колективните членове са детски градини, а индивидуалните – преподаватели от Факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” и Института по педиатрия, които са членове на Изпълнителния комитет на БНК – ОМЕП.

В момента, Регионален комитет София има 19 колективни члена: ЦДГ 99, ОДЗ 8, ОДЗ 137, ОДЗ 171, ОДЗ 170 , ОДЗ 90, ОДЗ 115, ОДЗ 15, ОДЗ 38, ОДЗ 83, ОДЗ 27, ОДЗ 24, ОДЗ 64, ОДЗ 68, ОДЗ 32, ОДЗ-66, ЧДГ „Чуден свят”, ЧДГ „Доверие”, Учебен център „Ай енд Ай“, Катедрата по предучилищна педагогика при ФНПП-СУ.

В своята богата дейност детските градини повишиха качеството на сътрудничеството и авторитета си в националната и световната организация. Образователните цели интегрират целите на ОМЕП за правата на децата и са в подкрепа на детството като приоритет в платформата на устойчивото развитие на обществото.

РК-София беше съорганизатор на 15 ежегодни национални форума на БНК-ОМЕП, на кръгли маси на РИО-София-град, квалификационни срещи с педагогически практики, тържества, изложби , проекти и др.

Международни образователни проекти / WORLD projects:

  • „Интеркултурно възпитание“/”Intercultural education”, по проект на ОМЕП-Япония в партньорство с ОМЕП-България. Участваха: ОДЗ 90, ОДЗ 137, ОДЗ 171, ОДЗ 64, ОДЗ 68, ОДЗ 38, ЧДГ „Чуден свят”, ЧДГ „Доверие” (2014-2015);

  • „Водата. Екокултура./Water ecoculture” (европейски проект) Участваха: ОДЗ 137- с ПОКАНА за участие в конференция в Гърция; чдг-чуден свят, чдг-доверие (2013-2014);

  • „Образование за устойчиво развитие“/Education for sustainable development”-ОДЗ 137, ОДЗ 90, удостоени с грамоти (2014-2015);

  • „Играта и устойчивостта/Play and Resilience”- ОДЗ 137 „Калина Малина“ (2015-2016), представен на Световната конференция в Корея-Сеул/2016.

Детски градини, членове на ОМЕП-София, успешно участват в много други проекти по линия на МОН и др. институции. Голям брой от проектите са международни и са извоювани с творческата инициатива на колективите.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ НА ОМЕП се честват от всички детски градини на РК-ОМЕП:

21 .09 – Международен ден на мира

05.10 – Световен ден на учителя

15.10 – Глобален ден на почистването

20.11 – Универсален ден на детето

23.05 – Световен ден на играта

16.06 – Ден на африканското дете

ФОРУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ С ДОМАКИНСТВО НА РК-ОМЕП-СОФИЯ:

2001– гост проф. Одри Къртис – Президент на ОМЕП

2002– гост д-р Нектариос Стелакис – Президент на ОМЕП-Гърция

2004– гости от ОМЕП – Гърция и Турция

2005– гост проф. Селма Симонстейн – Президент на ОМЕП и Ула Гроб Менгес, вицепрезидент за Европа

2008– гост проф. Ингрид Прамлинг – Президент на ОМЕП и Милада Рабусикова, вицепрезидент за Европа

2014- гост д-р Маги Коонг-Президент на ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис, вицепрезидент за Европа

 

Маги Коонг, Нектариос Стелакис, , Елена Русинова, Йорданка Фандъкова
2014: Д-р Маги Коонг (Хонг Конг) – президент на Световната организация ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис (Гърция) – вицепрезидент на ОМЕП за Европа, на среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, заедно с проф. д-р Елена Русинова (президент на БНК –ОМЕП и проф. д-р Виолета Борисова – научен секретар на БНК – ОМЕП, и представители на Регионален комитет ОМЕП – София.