Регионален комитет на ОМЕП – СЛИВЕН

РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОМЕП – СЛИВЕН

 

Регионален комитет за предучилищно образование „ОМЕП Сливен“ е учреден на 18.02.2000 г.

В него членуват всички детски градини като 12 колективни члена – 203 педагози.

За председател на Регионалния комитет /РК/ – Сливен е избрана Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание в РИО – Сливен, за касиер – Ирина Дюлгерова – директор на ОДЗ „Елица” – Сливен, за секретар – Галина Николова, директор на ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян” – Сливен.

Дейността ни е посветена на грижата за благополучието, закрилата и качественото образование и възпитание на децата съобразно националните и европейски изисквания. Стремим се да го правим чрез актуално информационно осигуряване, модерни форми на квалификация, постоянна работа с родителите и сътрудничество с организации и институции, чиято дейност е насочена в полза на децата.

Дейността на РК ОМЕП-Сливен се отличава с редица полезни инициативи:

 

ОМЕП-Сливен бюлетин
ОМЕП – Сливен бюлетин

Регионалният комитет – ОМЕП – Сливен създаде свой бюлетин, който отразява всички планирани и проведени дейности. Първият брой излезе през м. декември 2002 година. Материалите набира и списва редакционен екип. Всяка детска градина, която членува в организацията, има свой представител в редакционната колегия. Бюлетинът се разпространява във всички детски градини, в различни институции, партниращи на РК – ОМЕП, както и в интернет. Бюлетинът се е наложил като уважавано средство на местния периодичен печат.

Организира се ежегодно благотворителна изложба – базар с рисунки и приложни продукти на децата от детските градини в Сливен. Всички участници в изложбата получават подаръци и дипломи от организаторите: РИО – Сливен, Община Сливен, Регионален комитет за предучилищно образование – ОМЕП – Сливен и спомоществователи. Изложбата е притегателно място за децата и родителите. Редовно тя се отразява с нескрит интерес от всички местни медии. Със събраните средства се закупуват материали за развитие на творческите заложби на децата със специални образователни потребности и децата от социално слаби семейства в детските градини на града.

Няколко години РК ОМЕП – Сливен организира конкурс за учители – творци от предучилищната система на различна тематика за есе, поезия, разказ, фотография или рисунка. Целта на конкурса е насърчаване развитието на творческия и иновационен потенциал на всеки учител и стимулиране на себеизразяването чрез използване на словото и изобразителните техники.

Конкурс за учители-творци
Награждаване на победители в конкурса за учители-творци

Учители и директори, членове на РК ОМЕП участват в различни национални форуми с доклади и презентации по проблемите на предучилищното възпитание. Колегите описват своя положителен образователен опит и в педагогически списания.

През 2014 г. гр. Сливен беше домакин на Седмата Национална конференция „Водим бъдещето за ръка“, посветена на 10 – годишнината от въвеждането на задължителната предучилищна подготовка като важна мярка за осигуряване на училищна готовност на децата и равен шанс при постъпване в първи клас.

В националния форум се включиха повече от 350 участници – представители от МОН, от изпълнителната власт, регионалните инспекторати по образованието в страната, научни работници, директори и учители в детски градини, социални партньори, издатели на учебни помагала за деца от предучилищна възраст, медии и други гости.

Събитието даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически и управленски практики от високоотговорната и всеотдайна работа с децата – предучилищната подготовка. Тя допринася за тяхната по-успешна социализация в обществото, за развитието на умения, необходими при постъпване в първи клас, за мотивиране на родителите да изпращат децата в детската градина и в училище.

С ясната убеденост, че предучилищната възраст е фазата, в която образованието и възпитанието могат най-ефективно да повлияят на развитието на децата, гостите на конференцията посетиха 10 сливенски детски градини и наблюдаваха добри педагогически практики в дейността на учителите и децата.

Научните ръководители на националната конференция от СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“ обобщиха резултатите и предложенията от обсъждането на участниците в трите тематични секции. Изводите бяха представени на вниманието на Министерството на образованието и науката.

Художествената програма, която съпътстваше Националната конференция, реализирана с творческите усилия на всички детски градини, доведе до създаването на няколко изключително успешни мултимедийни продукти. Театрално-музикалният спектакъл „Приказка за Сливен”, представен пред пълна зала в Драматичния театър на града, пожъна огромен успех. Тв екип засне постановката и тя досега е желан гост в програмата на местните телевизии.

Създадохме своя интернет страница http://detskigradinisliven.blogspot.bg/ , която е достъпна и чрез сайта на Регионален инспекторат по образованието – Сливен в раздел „Детски градини”.

Детско спортно състезание - ОМЕП Сливен
Детско спортно състезание – ОМЕП Сливен

Традиционно провеждаме велошоу „По-бързи от сливенския вятър”, посветено на 9 май – Ден на Европа. Детското шоу предлага на многобройните зрители истински спортни емоции по трасето в централната алея на Градската градина. Велошоуто се организира от Община Сливен, Регионален инспекторат – Сливен и РК ОМЕП.

В спортния празник се включват колоездачи от 13 детски градини – с изправни в техническо отношение велосипеди, осигурено медицинско обслужване, атрактивни екипи /каски, наколенки, емблеми на отборите, светлоотразителни знаци и жилетки/, маркирана състезателна отсечка и пъстра украса от детски рисунки и флагчета. Подходящ музикален фон и професионален спортен коментар създават динамично темпо и весело настроение.

Отличия

За участието в международен проект на тема: „Равенство за устойчивост“, на директорите на ЦДГ „В. и Х. Папазян“ и ОДЗ „Елица“ – Сливен бяха връчени грамоти и златни значки на Световната организация по предучилищно образование ОМЕР.

ОДЗ „Елица“ участва в европейски проект на ОМЕП „Вода и екокултура“ в партньорство с Гърция – Preschool Education Pedagogical Department – University of Crete. В проекта се включиха педагозите от ОДЗ „Елица“ заедно с децата и родителите им. От университета в Крит дадоха много висока оценка на свършената работа. Екипът получи грамота от БНК ОМЕП за участието си в проекта.

В обявения конкурс на Фондация „Свети Евтимий Патриарх български” – София, партньор на БНК ОМЕП, две учителки от ЦДГ „В. и Х. Папазян“ бяха отличени с първа и втора награда в изданието за есе на тема: „На какво ни учат приказките на Андерсен”.

Много сливенски директори и учители, членове на ОМЕП, са носители на престижни награди и отличия – почетните награди ‚Константин Величков“ и „Неофит Рилски“, които присъжда МОН, наградата „Софроний Врачански“ на РИО – Сливен, наградата „Аргира Жечкова“ на Община Сливен.

Във връзка с 30 годишнината на ОМЕП в България на 26 ноември 2015 г. във ФНПП – София се проведе Юбилейна среща с представители на регионалните комитети от страната и с първите президенти на ОМЕП в България. Членовете на ръководството на РК ОМЕП – Сливен, бяха удостоени с грамоти за забележителен принос в дейността на БНК ОМЕП и с юбилейни марки.

ОМЕП-Сливен - участие в конференция

Изработили сме членски карти за всички членове на РК – Сливен.

Засилваме чувството за принадлежност на членовете в Сливен към Световната организация ОМЕП с изработването на химикали, органайзери, рекламни бланки и пликове, които се използват при комуникация с други институции и агенции с името и логото на ОМЕП. Привлекли сме спонсори, които подпомагат нашите инициативи, убедени, че това, което правим, както в детските градини в гр. Сливен, така и в РК – ОМЕП – Сливен е най-доброто за малките ни възпитаници.

Деца от детска градина в Сливен
Деца от детска градина в град Сливен

Регионален комитет – ОМЕП – Сливен има изградени много добри контакти с местните средства за масова информация, които с интерес отразяват всички наши инициативи.