Регионален комитет на ОМЕП – БУРГАС

РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОМЕП – БУРГАС

 

Регионалният комитет на ОМЕП-Бургас е създаден през 2001 година.

В него се включват 36 детски градини от Бургас, Созопол, Айтос, Карнобат, Поморие, Средец и Несебър.

РК в Бургас се ръководи от проф. д-р Елена Георгиева, председател, д-р Ели Драголова – зам. председател, и Радостина Илчева- секретар.

През годините партньори на организацията са Община Бургас, РИО, Демократичния съюз на жените, Съюза на учените, Университет „Проф. д-р А. Златаров“, Бургаски свободен университет, Ротари клуб, Зонта интернешънъл и др.

Дейността е многоаспектна – научно-изследователска, квалификационна, издателска, благотворителна, художествено-творческа.

Квалификацията на учители, директори, главни учители бе очаквано най-богата, с разнообразна тематика и компетентни обучители – известни преподаватели и учени : проф. Т. Делчева, проф. М. Терзиева, проф. Е. Георгиева, доц. д-р Е. Събева, доц. д-р Р. Захариева, доц. д-р И. Дириджан, доц. Хр. Недялкова, доц. Балтаджиева, доц. Т. Иванова, д-р Е. Драголова и др.

 


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

Нов акцент в работата на РК на ОМЕП – Бургас е целенасоченото привличане и включване на младите учители в дейността на организацията. Проведоха се педагогически четения на тема „Нагласите на младия учител за професионално и мотивация“ Младите учители участваха в анкетно проучване, писаха есета, споделиха собствен опит.

Съвместно с ЕООД „Академика“, ОМЕП – Бургас участва активно в Първи фестивал на педагогическото творчество. Участваха учители от Бургас, Пазарджик, Пловдив, Варна, Карлово, Севлиево, Сопот, Габрово и др. Някои от презентираните педагогочески практики в последствие участваха в конкурса, посветен на преподавателя и радетеля за предучилищно възпитание „Димитър Димитров – Мастера“ и спечелиха призови места.

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 

През 2001 г. РК на ОМЕП – Бургас организира конференция на тема „Правата на детето“, на която присъства г-жа Одри Къртис – председател на Световната организация на ОМЕП.

Тя бе гост на детските градини „Калинка“ и „Райна Княгиня“, където наблюдава дейности на децата в мултиетническа среда.

Силен отзвук сред педагогическата, научната и родителската общност имаха международните конференции „Развитието и оразованието на децата през 21 век“ с участието на сдружението „Елизабет Кларк и Пенка Касабова“ – 2005 г., „Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество“ – 2009г., „Взаимодействието между детска градина и семейството“- 2011г.

РК на ОМЕП – Бургас показа своя професионализъм при организирането и провеждането на тези международни форуми.

 

 

 

MON-Pozdravitelen adres do OMEP-BurgasТържествено се честваха 10 години ОМЕП в залата на Община – Бургас.

Началникът на РИО инж. В.Илиева изказа своята подкрепа за организация и респект от многостранната дейност. Грамоти за най-активна дейност получиха детските заведения: ЦДГ „Слънце“, ЦДГ1 „Звездица“, ЦДГ „Златно ключе“, ЦДГ „Чайка“, ОДЗ“Радост“, ОДЗ „Райна Княгиня“, ОДЗ „Моряче“, ОДЗ 2 „Зорница“, ОДЗ „Иглика“, ЦДГ „Пролет“ – Айтос ОДЗ „Мир“ – Карнобат, ЦДГ „Калина-Малина“- Созопол и др.

 

 

РК на ОМЕП – Бургас в своята дългогодишна дейност работи за стимулиране на детското творчество, за единодействие с родителите и институциите, за закрила и защита правата на децата, за повишаване квалификацията на учителите , за мотивиране на младите учители, за пълноценна професионална реализация и др. Своят добър опит сподели с Регионални комитети от други градове в България – Варна, Добрич, Ст. Загора и в други държави – Гърция, Македония, Турция.

 

 

СНИМКИ ОТ РАЗЛИЧНИ СЪБИТИЯ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

ОМЕП – БУРГАС