Регионални комитети за предучищно образование

logo-omep-Bulgaria-green

БНК – ОМЕП има действащи комитети с колективни, индивидуални и присъединени членове, локализирани в 7 териториални области на страната

 

 

София

Сливен

Плевен

Перник

Бургас

Русе

Стара Загора