Регионални комитети за предучищно образование

logo-omep-Bulgaria-green

БНК – ОМЕП има действащи комитети с колективни, индивидуални и присъединени членове, локализирани в 6 териториални области на страната

 

 

София

Сливен

Плевен

Перник

Бургас

Русе

Към колективни присъединени членове на БНК-ОМЕП са детски градини от Варна и Тополовград.