Почетни членове на Световната организация от България

Почетни членове на Световната организация от България

 

 

ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА РУСИНОВА-БАХУДЕЙЛА

(почетен член от юни 2018г.)

Проф. Елена Русинова

 

Проф. д-р Елена Русинова е родена в град Лом. Завършила е Педагогическа гимназия за детски учителки в град София, а през 1968г. се дипломира като педагог с профил „Предучилищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“, където през 1975г. защитава дисертация по проблемите на детската игра и творчество.

В периода от 1974г. до 1979г. работи като старши и главен асистент по предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. От 1979г. до 1987г. е щатен преподавател по педагогика и психология в Аденския университет (Република Йемен), където през 1981г. става доцент, а през 1983г. – професор. През 1988г. е избрана за доцент, а през 2007г. – за професор по предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика.

В периода 1990-1999г. е ръководител на Катедра „Предучилищна педагогика” към ФНПП. Била е заместник-декан на ФНПП; член на Факултетния и Научния съвет на ФНПП; член на Комисията по педагогика на ВАК, както и неин научен секретар; член на редакционната колегия на Годишника на ФНПП и на списание „Предучилищно възпитание”.

Член е на Борда на Американския биографичен институт, на Съюза на учените в България и на редакционния екип на списание „Предучилищно и училищно образование“.

Проф. д-р Елена Русинова организира екипна работа по разработването на „Програма за възпитание на детето от две до седем години” (1993) и нейното прилагане в педагогическата практика. Автор е на над 300 публикации, сред които монографични изследвания, студии, статии в периодичния печат, доклади и научни съобщения у нас и в чужбина.

От 1999г. насам проф. Русинова е председател на Българския национален комитет към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕР. През 2013г. е удостоена с Почетния знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски“, a през 2015г. – със званието „Почетен председател на БНК-ОМЕП”. През 2017г. е отличена със статуетка „Победа“ от Синдиката на българските учители. През 2018г., по време на Юбилейната 70-та Световна асамблея на ОМЕР в Прага (Чехия), проф. д-р Елена Русинова е избрана за почетен член на Световната организация ОМЕР.

(Биографични бележки от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, публикувани на гърба на Юбилейния сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова „Децата и творчеството“ (София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018)

 


Проф. дпн ЕЛКА ПЕТРОВА (1919-2012)

 

Проф. Елка Петрова -почетен член на World OMEP
Проф. дпн ЕЛКА ПЕТРОВА (1919-2012) е ярка звезда в ореола на предучилищното образование: учен-академик, творец, съзидател,
незабравим учител на много университетски поколения, горещ привърженик на идеите на ОМЕП и негов почетен член (2005)