Конференции и форуми

Конференции и форуми, организирани от БНК-ОМЕП, съвместно с Факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ и партньори

 

2000, София: „Предучилищното образование в стратегията на Световната организация ОМЕП: сътрудничество за благополучието на децата“.

2001, Бургас: „Правата на децата – интеркултурен диалог и образование“. Гост: проф. Одри Къртис – Великобритания, президент на Световната организация ОМЕП.

2002, Велико Търново: „120 години предучилищно възпитание в България“. Гост: д-р Нектариос Стелакис – президент на ОМЕП – Гърция.

2003, София: „Педагогическо взаимодействие за социализация и творчество“.

2004, Шумен: „20 години от създаването на Шуменския Университет и 115 г. предучилищно образование в Шумен“. Гости от ОМЕП – Гърция и Турция.

2005, София: „Международното сътрудничество и повишаване качеството на предучилищното образование и грижа за децата“. Гости: проф. Селма Симонстейн (Чили), президент на Световната организация ОМЕП и Ула Гроб Менгес (Швейцария), президент на ОМЕП за Европа.

2006, София: „Взаимодействие за култура на на мира в името на децата“

2007, Русе: „Дунавските страни – градини на мира за децата. Европейско образование и сътрудничество“. Гости от Румъния.

2008, София: „Екология-Култура-Образование: Реалности в предучилищното образование в подкрепа на бъдещето на децата“. Гости: проф. Ингрид Прамлинг Самуелсън (Швеция), президент на Световната организация ОМЕП и д-р Милада Рабусикова (Чехия), президент на ОМЕП за Европа.

2009, София: „Творчество и иновации в предучилищното образование: Творчеството на учителя за творчеството на децата“.

2010, София: „Образование за устойчиво развитие: Бъдеще за децата от днес“.

2011, София: „Взаимодействие между институциите и неправителствените организации: културно-образователни практики в подкрепа на детството“.

2012, София: „Декадата на предучилищното образование и грижата за децата от раждането до 8-годишна възраст“.

2013, София: „Учителят в иновациите на предучилищното образование“.

2014, София: Равенство за устойчивост на ценностите на предучилищното образование“. Гости: д-р Маги Конг (Хонг Конг), президент на Световната организация ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис, президент на ОМЕП за Европа.

2015, София: „Иновации за ефективно сътрудничество в предучилищното образование“.

2016, София: „Инвестиране в децата – перспектива за бъдещето“.

2017, София:  „Предучилищно образование с перспективни цели и изпреварващи практики – за днешното и следващите поколения“.