Национална кръгла маса 2019: „Гласът на детето : доверие, разбиране, подкрепа”

Nacionalna Kragla masa - BNK-OMEP 2019

Национална кръгла маса: „Гласът на детето : доверие, разбиране, подкрепа”

 

На 15.10.2019 г. БНК – ОМЕП проведе Национална кръгла маса в Чешкия център на ул. „Г.С.Раковски”-100, София, по повод 30 години от приемане на Конвенцията за правата на детето, с интересни практики от дейността на детските градини в София и страната. В поздравлението, което направи Дагмар Остранска, директор на Чешкия център, се показа връзката между създаването на Световната организация ОМЕП през 1948 г в Прага и удовлетворението от съвременните ползотворни контакти на Чешкия център с БНК – ОМЕП. Членовете на БНК – ОМЕП от цялата страна оцениха участието на поканените представители на водещи институции, свързани с отговорността и грижата към децата, от споделените идеи. Гостите на Форума бяха: Христо Георгиев – гл. секретар на Националната Комисия на България за ЮНЕСКО, Мария Янкова – УНИЦЕФ, Силвия Трендафилова – от ДАЗД, представител на председателя д.ик.н. Янка Такева от СБУ, Белла Динкова от НМД, Цветелина Цветанова от Балкански институт за устойчиво развитие, Светла Димитрова , началник отдел на РУО – София, Иван Йовчев, ст. експерт на предучилищно образование на РУО – София и Радослава Загорова и София Бахудейла от Каритас. Те взеха дейно участие в очертаване на перспективи за сътрудничество в национален и международен план. С поздравителни адреси и лична съпричастност, направиха обръщения към Форума и изразиха удовлетворението си, че БНК – ОМЕП изпреварва с акцента върху това значимо историческо събитие с представяне на практики от работата по проекти в детските градини на ОМЕП в България. Гостите и участниците с презентации получиха грамоти.

Темата на Националната кръгла маса „Гласът на детето : доверие, разбиране, подкрепа” , не беше избрана случайно, а мотивирана от последователните действия на БНК – ОМЕП в последните 20 години, да показва опита и възможностите, с тенденциите в световната практика – грижата за детето да бъде в синхрон с най-добрите постижения, придобили творчески образ с уменията на прекрасните ни учители по места. По време на пленарната сесия проф. д-р Елена Русинова успя да очертае необходимостта от взаимодействия, които са с акцет върху всяко дете, нуждаещо се в съвременните условия от доверие, разбиране и подкрепа, и особено тези в кризисните райони на света, където това е първа необходимост. С емоционалното й слово нарастна и увереността на учителите в представяне на своя опит в детските градини. Представиха се участници, споделящи постижения и опит в Университетското образование за подготовка на детски учители в София и Русе, както и практиката в детските градини – Перник, Левски, Койнаре, Плевен, Червенбряг, Сливен и столицата с участие на омепски детски градини. Участията с презентации бяха представени в два блока под ръководството на Бойка Калева и проф.д.п.н. Виолета Борисова.

Представените презентации показаха действително голямо разнообразие от възможности – детето да се чувства добре в специално създадените условия в детските градини: да изразява свободно своите действия, в които се преоткриват двигателни, емоционални и креативни нагласи; да използва взаимодействията с другите деца за активизиране и моделиране на добродетели, обогатяващи нравственото израстване и преодоляване на агресивни нагласи; да осъзнава потребността от самосъхранение и отношение към себе си в различни и трудни житейски ситуации; да се радва на приятелските взаимоотношения в групата и да пренася умения на обич и привързаност от детската градина към семейството и обратно. Чрез играта и общуването в игровите действия да преоткрива себе си и възможностите, да се зарежда с любопитство и да радва учителите с първите кълнове на любознателност, които те откриват в отделните начини при изразяване на деца в групата. В този форум имаше участие на частни детски градини, неправителствени организации и висши учебни заведения. Доказателство за представения интересен опит от учителите, беше оценката на Светла Димитрова от РУО – София – град, която с цялото си удовлетворение от споделеното на Националната кръгла маса, пожела при предстоящо обучение на директорите от детските градини да им се покаже най-значимото от постиженията на детските градини на ОМЕП. Зад тези постижения стои БНК – ОМЕП и с открояващата се фигура на организатор и вдъхновител Катя Йорданова – председател на ОМЕП – София. За да се чува „гласа на детето” и той да се отразява на развитието му, в дарби и способности, е важно да искри сила с този ентусиазъм, който заразява. Защото гласът на детето е обич, надежда, мечта, извор на сила и щастие събрани в бликнала радост, мярка за красота, с която човешкото чувство се брани!

БНК-ОМЕП – проф.д.п.н. Виолета Борисова