ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2020 – 2030 г.

Sustainable development-goals

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2020 – 2030 г.

БНК-ОМЕП приема 17-те цели на ООН за глобално устойчиво развитие на обществото и разработва своя национална програма за постигането им

 

Основни акценти в нея са:

 

  •  Създаване на платформа за споделяне на идеи и успешни практики за постигане целите на устойчивото развитие.

  •  Отворен дебат за грижата и образованието на децата в динамиката на съвремието.

  •  Осигуряване качество на образованието за всяко дете.

  •  Изработване на харта за взаимна ангажираност на партньорите.

 

Конференции и форуми, свързани с устойчивото развитие на образованието, провеждани от БНК-ОМЕП и партньори:

 

2006, София: „Взаимодействие за култура на мира в името на децата“.

2010, София: „Образование за устойчиво развитие: Бъдеще за децата от днес“.

2014, София: „Равенство за устойчивост на ценностите на предучилищното образование“. Гости: д-р Маги Конг (Хонг Конг), президент на Световната организация ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис, президент на ОМЕП за Европа.

2017, София: „Предучилищното образование с перспективни цели и изпреварващи практики – за днешното и следващите поколения“.

2018, София:  „70 години Световна организация ОМЕП: За мирно и достойно бъдеще за децата“.

2019, София:  Национална кръгла маса –  „Гласът на детето: доверие, разбиране, подкрепа“.

 

Педагогическите практики се реализират в регионалните комитети на БНК-ОМЕП.