Новинарски бюлетин от World OMEP и Световна Асамблея в Панама (на английски)

omep-news-may-2019


European Newsletter :: May 2019

2019-5 European Newsletter

Линк към сайт посветен на образованието за деца мигранти и бежанци:

https://www.actionforrefugeeeducation.net/charter-for-action

 


Panama 2019

Panama is the host country of the 71st World Assembly and OMEP International Conference

Panama-OMEP-2019