Българската група на юбилейната конференция в Прага, 2018 г.

Българската група на юбилейната конференция в Прага, 2018 г.