ЮБИЛЕЙНА СВЕТОВНА АСАМБЛЕЯ И КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕР 2018

Проф. Русинова на конференцията в Прага 2018

ЮБИЛЕЙНА СВЕТОВНА АСАМБЛЕЯ И КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕР 2018

 

От 25-ти до 29-ти юни 2018г. в Прага (Чехия) се проведе ЮБИЛЕЙНАТА 70-ТА СВЕТОВНА АСАМБЛЕЯ И КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕР на тема: „CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY: A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE“. Председателят на БНК ОМЕП проф. д-р Елена Русинова представи ОМЕП България на асамблеята, а в екип с Илонка Горанова, Радослава Горанова и Евелина Поролиева взе участие и в конференцията с доклад на тема: „Културно-образователни паралели в ранното чуждоезиково обучение в предучилищна възраст“ („Cultural-educational parallels in foreign language learning at pre-school age“).


ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА, НАЧЕЛО С ПРОФ. РУСИНОВА

 


НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЧЕШКА ДЕТСКА ГРАДИНА

  (https://ms-cakovice1.webnode.cz/)

 

 


ПРОФ. РУСИНОВА С НАСТОЯЩИ И БИВШИ ПРЕЗИДЕНТИ НА WORLD OMEP,  OMEP EUROPE; ОМЕP ASIA; OMEP AFRICA; OMEP LATIN AMERICA И ДР. КОЛЕГИ