„ДЕЦАТА НА СВЕТА В РИСУНКИ“ – подбрани детски творби по случай годишнината на ОМЕП

Sabrina Ushinska-risunka

ДЕЦАТА НА СВЕТА В РИСУНКИ

Подбрани детски творби, участвали в юбилейната инициатива по случай 70 години от учредяването на Световната организация ОМЕП