НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ – 70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕР

70 years OMEP

29НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

70 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕР

В Световния ден на играта и значението ѝ за развитие на децата – 28 май 2018г., беше проведен НАЦИОНАЛЕН ЮБИЛЕЕН ФОРУМ по случай 70 години от създаване на Световната организация ОМЕР. Подкрепата на Чешкото посолство, с осигуряване на залата в Чешки център – София, възкреси този спомен от учредяването на организацията през 1948г. в Прага –организация, днес обединяваща 73 държави. БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОМЕП КЪМ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ – OMEP, с активната инициатива и координация на Научния комитет в лицето на проф. д-р Елена Русинова (председател), проф. д.п.н. Виолета Борисова, доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис доц. д-р Данка Щерева, както и на Организационния комитет в състав: Катя Йорданова (председател), Бойка Йосифова, Петя Радева, Венета Ковачка, Светла Пангарова и д-р Диана Андонова, заедно с членове на Регионалните комитети в страната и наши гости, отпразнувахме 70 години Световна организация ОМЕП под мотото: „За мирно и достойно бъдеще за децата”.

На Пленарната сесия, с водещ доц. д-р Данка Щерева, гостите и членовете на организацията бяха посрещнати с няколко музикални поздрава, изпълнени от деца и студенти. Председателят на БНК – ОМЕП, проф. д-р Елена Русинова, откри форума с представяне на достойната мисия на ОМЕП и действие от името на децата, с ясно поставените цели и задачи. Последваха приветствия и изказвания на официалните гости на форума – дипломатически представители на Чешката република в България, представители на Министерство на образованието и науката, Синдикат на българските учители, Столична община, СУ „Св. Климент Охридски” и Факултета по начална и предучилищна педагогика, Регионално управление на образованието – София-град, Държавна агенция за закрила на детето, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Българска асоциация на частните училища, Национална мрежа за децата, Община „Надежда“ и др. Като своеобразен домакин на събитието, директорката на Чешкия център – г-жа Дагмар Остранска, изрази удовлетворението си от сътрудничеството и очакванията за нови срещи и взаимодействия в името на децата.

Останаха незабравими думите на г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София, за която няма по-важна задача от тази, да се работи за създаване на уютна среда и спокойствие на учителите в професионалните им изяви за развитие на децата. Беше споделена радостта от новопостроените 90 детски градини в София. Тя очерта перспектива за намаляване броя на децата в групите и изведе ролята на учителя в обществените взаимодействия с познания и професионализъм. Повиши ентусиазма на учителите, които я слушаха с интерес. Посланието на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, показа не само топлото отношение към предучилищното образование и ОМЕП, но успя да очертае и предпоставките за успех на БНК и ролята на институциалното сътрудничество, което стимулира и моделира активността на учителя. От Регионалното управление на образованието в София д-р Ваня Кастрева очерта значимостта на БНК – ОМЕП в предучилищното образование и мотивиращата стратегия на организацията в израстването на учителите и културно-познавателното развитие на децата. Представителят от ЮНЕСКО – г-жа Любов Драганова, с гордост представи значимостта на нашата организация през погледа на международните взаимодействия.

Доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис от СУ „Св. Климент Охридски“ очерта перспективите за детско и педагогическо творчество в контекста на юбилейната 2018. Освен 70-ата годишнина на ОМЕР и 130-ата годишнина от основаването на СУ „Св. Климент Охридски“, като изненада за председателя на БНК-ОМЕП, както и за присъстващите, концептуално беше изведено мястото и ролята на проф. д-р Елена Русинова с нейната себеотдаденост в организацията и в университета, в контекста на нейния 75-и рожден ден. Също толкова неочакван ценен дар за проф. Русинова беше накратко представената току-що издадена книга „Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова“ (със съставител и научен редактор доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN 978-954-07-4407-0), „сътворена“ от повече от 50 колеги и близки на проф. Русинова. В сборника са отразени нейни постижения, проекции на научно-изследователското ѝ дело, утвърждаващото отношение на колеги от различни университети в страната и от ОМЕП (от България и от чужбина), както и вярата и надеждата, с които проф. Русинова заразява със своята всеотдайност и борбеност за постигане на грижа, обич и подкрепа на децата.

Двете научни сесии представиха творческия ентусиазъм на университетски преподаватели и учители от детски градини на ОМЕП да споделят знания и опит, които стимулират дейността на БНК – ОМЕП и очертават пътя от знание към познание, с разбирането, че силата на споделения опит е урок за бъдещето в дейността на организацията. Връзката на теорията и практиката очерта мястото и ролята в действие на ОМЕР в България.

В Първия блок на Националния юбилеен форум, с водещ г-жа Бойка Йосифова, бяха представени 16 научни доклади и съобщения, които с разнообразието си в акцентите показаха пъстроцветието на идеи и мотиви в дейността на ОМЕП в София и страната. В тази палитра от теми и инициативи в детските градини на ОМЕП се показаха активности, с която учителите имат повод да се гордеят и удовлетвореността от постиженията ги окриля в моделиране бъдещето на децата.

Вторият блок за представяне на доклади и научни съобщения беше с водещ проф. д.п.н. Виолета Борисова, СУ „Св. Климент Охридски“. И тук проличаха уверените стъпки на учители и преподаватели с ясни цели за търсене на методи и средства, с които се постигат най-добри резултати в предучилищното образование.

По повод 70-годишнината на ОМЕР, детските градини участваха и в две юбилейни инициатива, съпровождащи тазгодишния Национален форум. Едната инициатива беше „Децата по света в рисунки”. Неслучайно залата, в която се провеждаше Юбилейният форум, привличаше с украса, която грабваше с различни сюжети от детското изобразително творчество.

Другата съпътстваща инициатива беше насочена към учители и студенти и беше свързана с писането на есе на тема: „Децата в сърцето на нашата планета“. От предложените есета извираше обич, която струеше и осмисляше изразните средства, чрез които учителят показваше своята любов към децата с разбиране, подкрепа и грижа, които са в сърцето му – заредено с отговорността и професионализма.

Празникът беше продължение на традицията – всяка година Национална конференция, но на този Юбилеен национален форум се обсъждаха не само творческите резултати на учителите, а витаеше сила, която умножава ентусиазма и обединява усилията за сътрудничество на БНК – ОМЕП с всяка детска градина в България, отворена за споделяне със света.

проф. д.п.н. Виолета Борисова