Научно-практически форум „Заедно с любов към децата“ – ОМЕП Перник

Konferencia Omep Pernik - 2017

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ

ЗАЕДНО С ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА”,

посветен на

135 години от откриването на първата детска градина в България,

70 години от учредяването на ОМЕП и

88 години от обявяването на Перник за град

22 ноември 2017 година, 10:00 часа,

Малък салон на Двореца на културата – Перник,

организиран от

РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ОМЕП” – ПЕРНИК

и

ДГ №11 „ЗНАМЕ НА МИРА”

Цялата програма на форума можете да видите:  тук

 

 

На 22 ноември 2017 година в Двореца на културата град Перник се проведе форум по предучилищно образование под надслов „Заедно с любов към децата”, организиран от РК на БНК – ОМЕП, Перник и ДГ №11 „Знаме на мира”, седалище на Регионалната структура на Световната организация по предучилищно образование /ОМЕП/, Перник. Той бе посветен на 135 години от създаването на първата детска градина в България, 70 години от учредяването на ОМЕП и 88 години от обявяването на Перник за град. На събитието присъстваха повече от 100 учители, родители и управленци от Общината и РУО на МОН, Перник, както и Председателя на БНК – ОМЕП – България – проф. д-р Елена Русинова и секретаря на Българския клон на Световната организация – доц. д-р Розалина Енгелс. Форумът е отклик на нуждата от сътрудничество и единодействие на семейството и детската градина и подобряване на взаимоотношенията на всички институции, отговорни за образованието на малките деца. Събитието беше уважено от д-р Вяря Церовска, Кмет на град Перник, Областният управител на областта – г-жа Ирена Соколова, Емил Костадинов, кмет на кметство „Изток”, Заместник – кмета по „Образование и култура” – Севдалина Ковачева; началник отдел „Образование и култура” – г-жа Юлияна Ефремова; държавен експерт към МОН в отдел „Съдържание на предучилищното и училищно образование” – Ваня Трайкова; началник на РУО на МОН, Перник – Ваня Коконова; г-н Бойко Свиленов – председател на Съюза на работодателите, Перник; г-жа Венета Миланова – председател на СБУ към КНСБ и г-жа Кирова, официален представител за учителите към КТ „Подкрепа”. В официалните приветствия на кмета на Перник г-жа д-р Вяра Церовска, на Областния управител г-жа Ирена Соколова и на началника на РУО на МОН – г-жа Ваня Коконова пролича грижата и подкрепата за предучилищното образование и за всички хора, отговорни за здравето, живота и просперитета на децата в града и региона. Форумът получи висока оценка от официалните лица и от гостите – председателя на ОМЕП за България – проф. д-р Елена Русинова и от секретаря на БНК-ОМЕП – доц. д-р Розалина Енгелс. Организаторите ДГ №11 „Знаме на мира” и УС на РК на БНК – ОМЕП Перник бяха похвалени за съвместните усилия по реализирането на събитието. В началото на форума деца от ДГ №2 „Родолюбче” внесоха много настроение и положителна енергия с изпълненията си по народно пеене и народни танци. Ние, организаторите на събитието от ДГ №11 „Знаме на мира”и председателят на Регионалната структура на ОМЕП, Перник – д-р Антоанина Чернева, поднасяме своите горещи благодарности на екипа и директора на ДГ №2 „Родолюбче” за оказаната подкрепа и съдействие! Организирането на форум изисква активно взаимодействие между институциите, много труд и безсънни нощи. Специални благодарности за г-жа Катя Панчева и учителите на малките палавници, които сгряха сърцата на присъстващите! Благодарим и на директора на ДГ №5 „Вела Пеева” госпожа Нина Крумова, секретар на РК на БНК – ОМЕП – Перник, за лиричния поздрав със стихотворението за учителката, което прозвуча в унисон с общата идея на форума за обич към децата! Благодарни сме на г-жа Крумова и за нейните красиви свързващи реплики между темите на участниците – презентатори!

Водещата на форума – г-жа Радостина Спасова, директор на ДГ №11 „Знаме на мира” ръководеше компетентно и професионално, за което получи заслужени похвали от всички участници и гости. Тя се погрижи и за контактите с Общината и РУО на МОН – Перник. Адмирации за директорите и техните колегии излъчили и подбрали активни участници с материали, представени на форума: Даниела Захариева – ДГ №1 „Миньорче”, Ангелина Огнянова – ДГ №2 „Родолюбче”, Галина Тонева – ДГ№4 „Чуден свят”, Соня Запрова – ДГ №6 „Българче”, директорите на ДГ „Пролет” и ДГ№ 15 „Райна Кнqгиня”, Радодстина Спасова – ДГ№11 „Знаме на мира” и Ани Паласкова – ДГ „Валентина Терешкова” – Батановци.”Специални благодарности за Соня Запрова, касиер на Регионалната структура на ОМЕП – Перник за всестранната подкрепа и на нейния креативен екип, който осигури регистрацията на родители, учители и гости! Поздравления за абсолютно всички директори на детски градини от Перник и на г-жа Юлия Раденкова, бивш експерт по предучилищно образование и голям приятел на ОМЕП, за финансовата подкрепа, която обезпечи кафе-паузата и направи по-приятна междусесийната почивка на всички! Благодаря за всеотдайния безвъзмезден труд на цялата колегия на ДГ№11 „Знаме на мира” и специално на младата и способна учителка Екатерина Попова, която изработи поканите за гостите – истинско творение на приложното изкуство! Благодаря на нашия психолог – Ромина Радлова, за помощта при разпечатването и ламинирането на грамотите за участниците и затова, че беше неотлъчно на лаптопа, за да осигури техническа подкрепа на участниците във форума! Благодаря и на Йордан Йорданов, нашият логопед, който освен презентатор на самото събитие, всячески подпомагаше процеса на организиране и реализиране на научното събитие! И накрая още веднъж – адмирации за нашия директор! Благодаря и на родителите на нашите деца от всички детски градини, които въпреки своите лични ангажименти, си взеха отпуск, за да уважат форума и да бъдат активни участници заедно с нас! Без тях събитието нямаше да бъде същото. Обединението работи за успеха и достойното представяне на всички, подобряване на общуването и издигане престижа на българския учител в обществото.

Сутрешната сесия и уводния доклад „Заедно с любов към децата”, представен от д-р Антоанина Чернева, председател на ОМЕП – Перник и главен учител в ДГ №11, обоснова общото разбиране на учители, родители, началници и гости за образованието на детето като съвместен проект на семейството и детската градина, който е необходимо да се реализира с взаимно уважение и респект. Докладът беше посрещнат с изключителен интерес и пожъна голям успех и признание. Презентацията „Една цел, обединяваща два проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” на Йордан Йорданов – логопед, и Ромина Радлова – психолог в ДГ №11 представи опита и резултатите на екипа относно проектното начало в работата на първите детски градини, в които са назначени допълнителни психолог и логопед за превенция на обучителни затруднения на децата и необходимостта работата на психолога и логопеда да се разпростре върху всички деца със специални нужди. Проектът е гордостта на ДГ №11 като единствена детска градина в Перник, която апробира скриниг-тестове за обследване на децата и разполага с психолог и логопед – толкова необходими за всяка детска градина в България! Резултатите от сутрешната сесия на форума обобщи проф. д-р Елена Русинова, която ласкаво се изказа за организацията и текущата реализация на научно-практическото събитие. Тя похвали уводния доклад и презентацията и каза,че форумът има национално звучене и по качество далеч надхвърля рамките на регионално събитие. Председателят на БНК-ОМЕП (България) благодари за голямото официално представителство, което показва грижата на управниците от Общината и РУО на МОН към проблемите на образованието и признанието на обществената значимост на труда на пернишките детски учители и директори.

След обедната почивка форумът продължи своята работа с презентиране на още девет интересни презентации от почти всички детски градини на територията на Перник и региона. Първата презентация „Сътрудничество, родителска общност, деца, детска градина” на Пенка Оприкова от ДГ№1 „Миньорче” постави акцент върху взаимоотношенията учител-родител-дете и неотложната нужда от сътрудничество на всички участници в образователния процес. Само добрите взаимоотношения и взаимното зачитане в общността създават условия за емоционален комфорт. Семейството и детската градина имат конкретни отговорности, права и задължения и в никакъв случай не са взаимно заменяеми институции. Само тяхното взаимодействие гарантира успешното развитие на децата.

Темата „ Да се забавляваме заедно – празници и развлечения” на младия учител Ралица Борисова от ДГ №15 „Райна Княгиня”, Перник, акцентира върху българските традиции, обичаи и празници и тяхното претворяване от децата в детската градина. Подготовката за празника, както и съвместното празнуване на учители, деца и родители обогатява знанията на всички участници и развива национално самосъзнание и самочувствие у децата. А резултатът е: удоволствието и взаимното зачитане на способности и активности.

Образованието-съвместна дейност на семейството и детската градина” на младата учителка Цветелина Владимирова от ДГ №2 „Родолюбче”, Перник, набляга върху различните форми на взаимодействие на семейството и детската градина и изграждането на партньорски отношения с цел успешност на децата в образователния процес и в социалното израстване. Заслужава особено внимание идеята за детската градина като научно-практическа среда за генериране на идеи и пълноценно развитие на малките палавници, а работата в екип е предпоставка за активно усвояване на средата.

Презентацията „Работата в екип – предпоставка за активно учене” на главен учител Бойка Соколова и старши учител Даниела Илинчова от ДГ №6 „Българче” е естествено продължение на предишната тема. Майсторски се обръща внимание върху екипността в работата на педагогическата колегия. Този много ценен и емоционално-наситен материал изважда на показ най-доброто от душата на човека, заради обстойния анализ на празниците, обичаите, ритуалите и изкуството, който се прави с вдъхновение и обич.

Слънчевата страна на приятелството и добротата” на старши учителя Антоанета Александрова от ДГ №4 „Чуден свят” е ярък зов към добротата, апел за добронамереност и обич в отношенията на децата в групата. Това е една много ценна и навременна презентация в един иначе агресивен и недостатъчно гостоприемен свят навън. От друга страна колегата демонстрира един нетрадиционен и чудесен начин за анализ на своята работа с децата през изминалата учебна година, като го превръща в незабравимо пътешествие през магичните преживявания на децата, учителите и родителите – съучастници в единния образователен процес.

В „Модел за установяване на училищната готовност в подготвителна група „В” Звънче” авторът Мариета Павлова от ДГ №4 „Чуден свят“ прави анализ на готовността на децата от своята група за училище. Продуктът е на високо научно равнище с използване на модерни съвременни инструменти – тренинги и диагностични процедури за обследване различните страни на готовността – емоционално-волева, интелектуална, социална и др. Реализирана е изчерпателна входна и изходна диагностика на готовността с нови научни начини и тестове за измерването и по конкретни критерии и е разработен сравнителен анализ на детското развитие в началото и в края на годината.;

Следващата презентация – „Екологично възпитание”, на младата учителка Михаела Александрова от ДГ „Пролет”, Перник, обосновава необходимостта от нов поглед към околната среда и здравословния начин на живот. Показва се в развитие изграждането на екологичен проект /биоградина/ в детската градина, където детето взема активно участие и е главно действащо лице. Дейностите в този еко-кът дават възможност на малките палавници да вземат самостоятелни решения и изводи във връзка с екологията. Децата наблюдават и участват в цялостния процес на развитие на растението от семето до плода, тоест виждат с очите си крайния резултат от своите положени усилия. Презентацията повдига и актуалния въпрос за ролята на биоземеделието, основано на изключването на изкуствените торове от употреба. В крайна сметка, любовта към децата е неразривно свързана с любовта към земята и днешната грижа за тяхното общо бъдеще.

Туристическото ориентиране при 6-7 годишните деца – целенасочена практика в детската градина” с презентатор Нина Крумова, директор на ДГ № 5 „Вела Пеева”, Перник, маркира рамката, етапите и ползите от разработване и прилагане на методика за туристическо ориентиране на децата в детските градини, които са поместени в адаптирани помещения и апартаменти. Авторът подсказва иновативни решения на въпроса за двигателното развитие и преодоляването на обездвижването в детска възраст чрез редовното прилагане на туризма в детската градина, като съвместна дейност на деца, учители и родители. Нина Крумова предлага един интересен работещ модел с много ползи за физическото развитие на малките: отклоняване вниманието на децата от компютърните играчки и прекомерно продължителното им застояване пред телевизора, изпитване на взаимно удоволствие от съвместния туризъм на деца и възрастни и подобряване на взаимоотношенията между тях като крайни резултати. Достойно представяне на един директор, секретар на РК на БНК – Перник и творец!

Съхраняване на традициите и въвеждане на иновации във възпитателно-образователния процес” на младата учителка Снежана Манолова, ДГ „Валентина Терешкова”, град Батановци, акцентира върху българските традиции и обичаи, на чиято здрава основа се крепи и надгражда днешният ден на децата и тяхното национално самосъзнание. Презентацията показва възникването и развитието на нови идеи, почерпени направо от народната празнично-обрадна система на древните българи. В битието на съвременното дете ярко присъстват и мирно съществуват както миналото със своята самобитност, народни танци и песни така и настоящето със своите модерни информационно-комуникационни технологии, които преобразяват ежедневието на всички и цялостния образователен процес.

Във втората част на форума родителите имаха възможност да задават въпроси,които ги вълнуват. Д-р Антоанина Чернева обобщи резултатите от следобедната сесия, като похвали постиженията и ценните страни на материалите, представени на форума. Накрая всички презентатори бяха наградени с грамота и по един диск с всички теми на участниците. С трепет и вълнение младите учители приемаха заслужените награди за своето успешно представяне. Позитивното общуване, мисълта и творчеството на всички участници и гости превърна форума в истинско тържество и незабравимо преживяване.

Замислянето, организирането и реализирането на едно такова научно събитие каквото е форума изисква много труд, взаимодействие на институциите и съвместни усилия на хората. Благодаря от името на РК на БНК – ОМЕП – Перник и от името на ДГ №11 „Знаме на мира”, че Областната управа, ръководството на общината и РУО на МОН – Перник прегърнаха нашата инициатива за форума „Заедно с любов към децата”, като създадоха условия за успешното му реализиране. Получихме Малкия салон на Двореца на културата безвъзмездно. Нашите началници от Община Перник поеха ангажимента за изработване на табелките с имената на официалните лица и осигуряване сувенири за университетските преподаватели от ОМЕП – София. Всички заедно: Областна управа, ръководство на общината и на РУО на МОН – Перник, УС на ОМЕП за България, експерти от МОН, синдикални представителства, директори, родители и учители създадохме един висококачествен продукт – нашия форум „Заедно с любов към децата”.

Приемам всеки свой успех за ваш и всеки ваш за свой, защото за успеха на общите проекти трябва да се говори дълго и с любов!

Бъдете здрави!

д-р Антоанина Чернева, председател на ОМЕП – Перник

и главен учител в ДГ №11 „Знаме на мира” – Перник

24 ноември 2017 година