135 години предучилищно образование в България – Национален форум 2017

БНК-ОМЕП Национален форум 2017

Национален форум 2017

135 години предучилищно образование в България

 

Посветен на едно от най-значимите достижения на българската образователна система – 135 години предучилищно образование в България, форумът бе организиран от Българския национален комитет към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП с председател проф. д-р Елена Русинова, съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

 

„Днес ние се събираме на значим форум, за да изразим признанието си към българския учител в предучилищното образование, да начертаем бъдещите политики за развитие на предучилищния сектор и да отдадем почит към големия учител и човек – професор Елена Русинова“, каза в своето слово д.ик.н. Янка Такева.

Градивния дух, в който премина националният форум, подкрепи напътствията на Мария Монтесори, перифразирани от проф. Елена Русинова:

„Освободете потенциала на детето и учителя и вие ще го трансформирате в свят“

 

Цялата статия от Светла Струмина за националния форум можете да прочетете във в-к „Учителско дело“, бр.23 / 12.06.2017 или в pdf-файлa- тук.