„ПРОГРАМА на Национален форум „Предучилищно образование с перспективни цели и изпреварващи практики – за днешното и следващите поколения, 5 юни 2017г., СУ „Св. Климент Охридски“ – Зала 2, Ректорат.

П Р О Г Р А М А

на
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПЕРСПЕКТИВНИ ЦЕЛИ И ИЗПРЕВАРВАЩИ ПРАКТИКИ –
ЗА ДНЕШНОТО И СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ“

 

Посветен на 135-години предучилищно образование в България

5 юни 2017г.
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат – Зала 2
бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София

 

 

 

Регистрация (9.30 – 10.00 ч.)

Пленарна сесия (10.00 – 11.10 ч.)

Водещ: доц. д-р Данка Щерева

 •  Откриване на форума: „Предучилищното образование в иновативна перспектива“ – проф. д-р Елена Русинова, председател на БНК – ОМЕП.
 • Приветствия и изказвания на официалните гости на форума – представители на ръководството на СУ “Св. Климент Охридски” и Факултет по начална и предучилищна педагогика, Синдикат на българските учители, Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образование – София, Национална комисия на Република България за Юнеско, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата, Столична община, Българска асоциация на частните училища, неправителствени организации и др.
 • Обявяване на резултатите от Конкурса на БНК – ОМЕП за детско творчество „Обичта на детето“ и връчване на наградите на победителите.
 • Обявяване на резултати от българско участие във Фотоконкурса на Световната организация ОМЕП „Децата в света и света в децата“.
 • Сутрешен блок (11.10 – 13.20 ч.)

  Водещ: Бойка Калева, старши експерт, РУО София

 • 11.10-11.20ч.: „Перспективност на целите за стимулиране на преживяванията в контекста на индивидуализацията и диференциацията на педагогическото взаимодействие в детската градина“ – доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 11.20-11.30ч.: „Моделът „виртуален учител на гости“ – иновативно педагогическо взаимодействие с дистанционен гост-лектор в детската градина“ – д-р Вероника Рачева, директор „Учебни дейности“, Прознание.
 • 11.30-11.40ч.: „Интерактивната дъска в педагогическото взаимодействие в детската градина“ – ас. д-р Галина Георгиева ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 11.40-11.50ч.: „Junior Achievement-Young Enterprise в детска градина „Еделвайс“ гр. Плевен“ – Бистра Йоновска и Велислава Николова, ДГ „Еделвайс“ гр. Плевен.
 • 11.50-12.00ч.: „Калейдоскоп на здравето като ценност – готовност на детето за училище“ – Диана Русимова, директор на ДГ №171 „Свобода“ и Соня Алексиева, главен учител в ДГ 171 „Свобода“, район Надежда, гр. София.
 • 12.00-12.10ч.: „Ефективни средства за борба с обездвижването в детската градина“ – Иванка Харбалиева, директор на ДГ№ 99 „Брезичка“, гр. София.
 • 12.10-12.20ч.: „Иновативни моменти в организацията и съдържанието на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие“ – Милена Петрова и Поля Иванова, ДГ „Зора“, гр. Червен бряг.
 • 12.20-12.30ч.: „Допълнителните дейности в детската градина като източник за обогатяване на личностния опит и преживявания на децата“ – Илонка Горанова, директор на Частна детска градина „Доверие“, гр. София.
 • 12.30-12.40ч.: „Пътуване в миналото на моя роден град“ – Мирослава Митева-Тенева, учител в ДГ „Елица“, гр. Сливен.
 • 12.40-12.50ч.: „Реалността в контекста на програмната система на ДГ „Слънце“, гр. Плевен „Да играем и да знаем“ – Снежка Височкова и Силвия Моневска, ДГ „Слънце“ гр. Плевен.
 • 12.50-13.00ч.: „Аспекти на социализацията в предучилищна възраст“ – д-р Антоанина Чернева, главен учител в ДГ №11 „Знаме на мира“, гр. Перник.
 • 13.00-13.10ч.: „Ценности и култура чрез музика в мисията на предучилищното образование“ – ас. Теодорина Кожухарова, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 13.10-13.20ч.: Изказвания на участници в сутрешния блок.

Следобеден блок (13.50 – 16.00ч.)

Водещ: проф. дпн Виолета Борисова, БНК-ОМЕП

 • 13.50-14.00ч.: „За приобщаващото образование в детската градина (анкетно проучване сред предучилищните педагози)“ – проф. д-р Катерина Караджова и доц. д-р Данка Щерева, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 14.00-14.10ч.: „От „включващо обучение“ към „подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ – Йордан Йорданов, логопед в ДГ №11 „Знаме на мира“ – гр. Перник.
 • 14.10-14.20ч.: „Превенция на ранното отпадане на деца от образователната система в детската градина“ – Катя Йорданова, директор на ДГ № 90, гр. София. 14.20-14.30ч.: „Комплексна методика за идентификация на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето“ – гл. ас. д-р Диана Игнатова, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 14.30-14.40ч.: „Туристическото ориентиране при 6-7 годишните деца: целенасочена практика в детската градина“ – Нина Крумова, директор на ДГ №5 „Вела Пеева“, кв. Тева, гр. Перник.
 • 14.40-14.50ч.: „Практическите дейности с творческа мотивация и социално послание“ – Райна Иванова, старши учител ДГ№115 „Осми март“, гр. София.
 • 14.50-15.00ч.: „Съвместно творчество между учител по музика и деца по проект „Създаване на нова песен“ – Леда Георгиева, учител по музика в ДГ №66 „Елица“, гр. София.
 • 15.00-15.10ч.: „Нашата столица София, с която се гордеем“ – Вилма Антонова, главен учител в ДГ №66 „Елица“, гр. София.
 • 15.10-15.20ч.: „Предметно-развиваща среда (детска градина – семейство): мини-музей“ – Емилия Гоцова.
 • 15.20-15.30ч.: „Kажи и покажи: за ролята на жестовете в езиковото обучение“ – доц. д-р Екатерина Софрониева, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 15.30-15.40ч.: „Езикът на Шилер в предучилищна възраст“ – Евелина Поролиева и Десислава Петкова, Учебен център „Ай енд Ай“, гр. София.
 • 15.40-15.50ч.: „Художественото слово за деца – познавателна, възпитателна и естетическа функция при изграждането на детската личност“ – Христина Сълин, старши учител в ДГ №24 „Надежда“ и Емилия Петрова, директор на ДГ №24 „Надежда“, гр. София.
 • 15.50-16.00ч.: Изказвания на участници в следобедния блок.

Закриване на форума (16.00ч.)

 

Виж и запази програмата като pdf-файл