„ОБИЧТА НА ДЕТЕТО“ – конкурс за детско творчество

КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА

ОБИЧТА НА ДЕТЕТО

 

Организатор на конкурса:

Български национален комитет за предучилищно образование ОМЕП (www.omepbg.org)

Цел на конкурса:

Представяне на детско творчество сред членовете на ОМЕП и техните партньори.

Конкурсът се провежда в две категории:

  • Изящни изкуства – живопис, графика

  • Приложни изкуства – стъклопис, керамика, работа с хартия, текстил, природни материали и др.

Участници:

Деца от 2 до 7 години, посещаващи детски градини, членове на ОМЕП, разпределени във възрастови групи, както следва:

  • първа група – 2-4 години (родени през 2012, 2013 и 2014 г. включително)

  • втора група – 5-7 години (родени през 2011г.и 2010 г. включително)

Условия за участие:

Всеки автор може да участва само с една творба.

Стилът на творбите е свободен. Няма ограничения в техниката на рисуване, формите и материалите.

На гърба на рисунката се изписва следната информация:

  • име на автора;

  • година на раждане;

  • име/номер/населено място на детската градина, която детето посещава;

  • точен адрес, телефон и e mail за връзка.

Творбите от категория „Приложни изкуства” трябва да бъдат придружени от същата информация.

Изпращане на творбите:

Конкурсните творби, опаковани по подходящ начин, трябва да бъдат изпратени до 28.04.2017 г. на адрес :

град София 1680

ул. „Битоля“ 27

ДГ 99 „Брезичка“

(за конкурса на БНК-ОМЕП)

С изпращането на творбите авторите се съгласяват произведенията им да бъдат използвани с рекламна цел за дейността на БНК – ОМЕП (да бъдат публикувани на сайта на ОМЕП или в други популяризиращи дейността на ОМЕП материали; и др.). Конкурсните работи не подлежат на връщане.

Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми за това участниците.

Награден фонд

За всяка една от категориите и възрастовите групи жури, съставено от художници и педагози, ще присъди следните награди:

І награда – предметна и грамота

ІІ награда – предметна и грамота

ІІІ награда – предметна и грамота

Поощрителни награди – грамоти

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на официалния сайт на БНК – ОМЕП след 20.05.2017 г.

Наградените конкурсни творби ще бъдат изложени за публика по време на Националния форум на БНК – ОМЕП през месец юни 2017 в град София, когато ще се състои и официалното награждаване.

За контакти: 0888486157, г-жа Иванка Харбалиева

От Ръководството на БНК-ОМЕП.

Виж информацията като pdf-файл