Национален форум „Инвестиране в децата – перспектива за бъдещето“

Национален форум БНК-ОМЕП и СУ

Национален форум „Инвестиране в децата – перспектива за бъдещето“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на Националния форум „Инвестиране в децата – перспектива за бъдещето“. Събитието бе организирано от Факултета по начална и предучилищна педагогика съвместно с Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП.

Форумът започна с музикален поздрав на деца от Целодневна детска градина № 99 „Брезичка“ в София.

Проф. Елена Русинова, президент на Българския национален комитет на ОМЕП, приветства присъстващите и благодари на доц. Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, на доц. Николай Цанев, зам.-декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика, на Регионалния инспекторат по образованието и на всички колеги и приятели за подкрепата, която оказват на организацията за реализиране на благородната им кауза.

Деца от детска градина Брезичка-София
Музикален поздрав – деца от детска градина „Брезичка“ – София

 

Проф. Елена Русинова заяви, че темата на форума е продължение на стратегията за включване на детството в дневния ред на ООН по проблема за устойчивото развитие на обществото. В словото си тя подчерта, че апелът на ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ОМЕП и огромен брой световни и национални, държавни и неправителствени структури преминава във фаза на активно действие и координиране на международни практики в закрила на Детето на света. Целта е спиране на инвестициите с неясни, нехуманни цели и инвестиране за бъдещето на света – децата.

 

Проф. Елена Русинова
Проф. Елена Русинова

В словото си тя обърна внимание, че образованието за устойчиво развитие сменя представите за водещите цели и инвестициите се свързват все повече с потребностите на децата. Проф. Русинова обобщи новите теми в тази сфера: устойчиво развитие на ценностите в предучилищното образование; равенство в качеството на образованието за всяко дете; иновации и перспектива в образователната система; ключови компетенции и механизми за отчитане на качеството; издигане на професионалната подготовка на учителя;­ компетентност, култура, творчество; интеркултурен диалог за правата на децата; международен обмен на стратегии за реконструиране на образованието за следващите поколения.

„Днешният форум с многобройните презентации от успешни педагогически практики е доказателство, че факелът на образованието се възпламенява от стремежа на учителството да твори за бъдещето на децата“, каза още проф. Русинова.

 

Доц. д-р Елиза Стефанова
Доц. д-р Елиза Стефанова

Доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, благодари на децата от ЦДГ „Брезичка“ за вълнуващия поздрав и подчерта, че именно заради тях настоящият форум има смисъл. По думите й, всички специалисти, които участват в конференцията, работят за бъдещето. Доц. Стефанова се обърна и към всички учители и им благодари за труда, който полагат, като подчерта, че без техните усилия трудно ще постигнем онова, което желаем.

Национален Форум Инвестираме в децата

Заместник-ректорът на Университета благодари на организаторите на Националния форум и пожела успешни дискусии. Тя отбеляза значението на подобни инициативи, в рамките на които се осъществява обмен на добри практики, който стимулира и дава енергия за преодоляване на трудностите. Доц. Стефанова пожела на всички участници да продължават да срещат подкрепа в лицето на Факултета по начална и предучилищна педагогика и на организации като ОМЕП, които смятат, че трудът им е ценен.

Доц. д-р Николай Цанев
Доц. д-р Николай Цанев

Доц. д-р Николай Цанев, зам.-декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика, поздрави всички от името на деканското ръководство и подчерта, че това, което правят, заслужава възхищение и признание. Той пожела успех на форума, а на участниците – творческата енергия никога да не спира, да имат много успехи и да видят резултати от работата си.

На форума беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образованието-София. В него се казва, че да се грижиш за децата е мисия, да ги възпитаваш, обучаваш и подготвяш за живота е инвестиция. В поздравителния адрес г-жа Кастрева отбелязва, че тематиката на форума е предизвикателство към всички участници и предполага прагматични форми и решения за работа. Тя изразява надеждата си споделеният опит и дискусиите да бъдат полезни, да се даде възможност за създаване на нови и ползотворни професионални контакти.

Национален Форум" Инвестираме в децата- перспектива за бъдещето"2
Национален Форум“ Инвестираме в децата- перспектива за бъдещето“

Присъстващите имаха възможност да чуят и поздравителен адрес от д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители: „Вие, колеги, работите за осъществяване на идеята чрез възпитанието и развитието на творческите способности на децата да се подкрепи политиката за изграждане на обществото, което да живее в мир и благоденствие“. Г-жа Такева подчертава, че високо оценява стореното от участниците във форума за възпитаването и развитието на децата в национален и международен план. Тя изтъква дейността на изградените в страната регионални комитети, които чрез различни инициативи популяризират дейностите и значението на тази международна организация в най-добрия интерес на децата. Г-жа Такева изразява увереността си, че форумът ще допринесе за бъдещото развитие на предучилищната педагогика и възпитанието като неразделна част от системата на средното образование в България.

 

В пленарния доклад на тема: „Качественият детски учител – инвестиция в образованието на децата“ доц.д-р Розалина Енгелс – Критидис, представи интересни  резултати от проучване със студенти за представата им за качествата на детския учител.

Кети Райкова - представя проект на Нац. форум 2016
г-жа Кети Райкова

Г-жа Кети Райкова – старши учител в ОДЗ „Елица“ – Сливен, член на Регионален комитет ОМЕП Сливен, представи на вниманието на присъстващите мини проект на методическо обединение „Педагогическо взаимодействие“. Докладът и презентацията към него на тема: „От малкото зрънце до топлия хляб“ предизвикаха интерес сред аудиторията. Идеята на този проект е децата да получат познания от различни сфери на живота, като същевременно се обогати познавателния им опит да откриват връзки в образователното съдържание по различните направления.

 

 

Доц. д-р Емил Бузов
Доц. д-р Емил Бузов

 

Доц. д-р Емил Бузов, директор на Педагогическия колеж в Плевен, поздрави всички участници във форума и пожела успехи в тяхната изключително важна дейност, която е свързана не само с бъдещето на децата, но и с тяхното настояще. Той призова всички да си спомнят, че именно педагозите са хората, които правят утрешния ден по-добър от днешния и изрази надежда форумът да бъде отправна точка за успешната реализацията на политиките в областта на образованието в България.

 

 

След изчерпване на дневния ред проф.д-р. Елена Русинова изказа сърдечна благодарност на гостите и участниците във форума и закри научното събитие.

 

*** Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП (БНК – ОМЕП) е неправителствена организация, структура на Световната организация ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire/World Organisation for Early Childhood Education), която има клонове в 73 страни в света. OMEП има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild.