БНК – ОМЕП

bnk-opmep

 

Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП

Клон на Световната организация по предучилищно образование ОМЕР

Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire

Organización Mundial para la Educación Preescolare 

World Organisation for Early Childhood Education

 

70 years OMEP

 

Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП е неправителствена организация, структура на Световната организация ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire / World Organisation for Early Childhood Education), която има клонове в 73 страни в света.

OMEП има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild.

БНК–ОМЕП има действащи комитети с колективни, индивидуални и присъединени членове, локализирани в 7 териториални области на страната.

БНК–ОМЕП е в сътрудничество с други национални неправителствени и правителствени организации:

координира дейността си с Министерство на образованието и науката, УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето, Съюза на учените в България, Синдиката на българските учители, Национална мрежа за децата и др.;

участва в конференции и форуми на Световната организация ОМЕР;

има над 30-годишна история с три етапа на развитие (1985-1991; 1991-1999; 1999-и понастоящем) в утвърждаване на идеалните си цели в името на децата.